Prime Minerals S.A. - dowiedz się więcej o wydobyciu i przetwarzaniu surowców naturalnych

prime-minerals.com

Prime Minerals to spółka inwestująca w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem zasobów naturalnych. Obecnie firma rozwija projekt odkrywkowej kopalni w Indonezji.

Inwestuj w zrównoważony rozwój


Prime Minerals jest w 100% skoncentrowana na rozwijaniu projektów, które wdrażają praktyki zrównoważonego rozwoju.  Inwestuj w projekty wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych z Prime Minerals. Spółka jest notowana na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co daje  bezpieczne możliwości inwestycyjne. Prime Minerals ma silne zaangażowanie w ochronę środowiska i wierzymy w zrównoważony rozwój.

Wydobycie surowców naturalnych


Wydobycie zasobów naturalnych polega na zastosowaniu narzędzi i urządzeń mechanicznych w celu usunięcia cennych zasobów z ziemi. Zasoby te mogą obejmować rudy takie jak złoto, srebro, miedź i cynk, a także ropę naftową i inne formy energii. W celu wydobycia zasobów naturalnych należy użyć różnych maszyn do rozbicia formacji skalnych lub wykonania wykopów. Po wydobyciu surowca można go wykorzystać na wiele sposobów. Chociaż wydobycie może być pod pewnymi względami korzystne dla środowiska, wiążą się z nim również wady. Na przykład wydobycie może mieć wpływ na okoliczne ekosystemy i siedliska poprzez niszczenie gleby lub usuwanie wierzchniej warstwy gleby. W rezultacie wydobycie może również prowadzić do degradacji gleby, co może mieć wpływ na wzrost roślin i zdrowie ekosystemu.

Nikiel


Nikiel to pierwiastek chemiczny o symbolu Ni i liczbie atomowej 28. Jest to srebrzystobiały, błyszczący metal z lekkim złotym odcieniem. Główne zastosowania handlowe niklu to stopy, które są wykorzystywane w stali nierdzewnej, galwanizacji i stopach odpornych na korozję. Nikiel jest kluczowym składnikiem w produkcji stali odpornej na korozję, która jest wykorzystywana w budownictwie.