OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd PRIME MINERALS S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent” lub „Spółka„) w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V. z siedzibą w Maastrich dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (informacja przekazana raportem EBI 20/2019), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH„) zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A

Załączniki:


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIME MINERALS S.A. Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH” oraz § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42a.

Załączniki:


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIME MINERALS S.A. Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  zwanej dalej:
Spółką”, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH”, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki.

Załączniki:


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIME MINERALS S.A. Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402 z ind. 1 § 1 KSH na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki (ul. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki).

Załączniki:


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wraz z projektami uchwał

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402 z ind. 1 § 1 KSH na dzień 12 kwietnia 2017 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki (ul. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki).

Załączniki:

 

 


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”),działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH”, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Załączniki:

 


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 w związku z § 15 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych na dzień 23 czerwca 2015 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 11 lok. 4, 00-585 Warszawa.

Załączniki:

 


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 w związku z § 15 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych na dzień 28 kwietnia 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 11 lok. 4, 00-585 Warszawa.

 

Załączniki: