2018

 

Raport EBI 11/2018 – Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Raport EBI 10/2018 – Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Raport EBI 8/2018 – Korekta raportu EBI 5/2018 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok obrotowy

Raport EBI 5/2018 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok obrotowy.

Raport EBI 4/2018 – Jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok obrotowy.

Raport EBI 3/2018 – Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018r.

Raport EBI 2/2018 – Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.


2017

Raport EBI 19/2017 – Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017r.

Raport EBI 17/2017 – Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r. 

Raport EBI 10/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał.

Raport EBI 9/2017 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy.

Raport EBI 8/2017 – Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy.

Raport EBI 7/2017 – Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. 

Raport EBI 2/2017 – Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r.