2019

Raport ESPI 32/2019 – Zawarcie listu intencyjnego ze spółką notowaną na GPW

Raport ESPI 31/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie PRIME MINERALS SA w dniu 16 grudnia 2019 roku

Raport ESPI 30/2019 – informacja o nabyciu udziałów w Malezji

Raport ESPI 29/2019 – Informacja o szacunkowych obrotach i rozwoju współpracy z kontrahentem

Raport ESPI 28/2019 – Informacja o zawarciu listu intencyjnego

Raport ESPI 27/2019 – Informacja o szacunkowych obrotach i rozwoju współpracy z kontrahentem

Raport ESPI 26/2019 – Informacja o szacunkowych obrotach i rozwoju współpracy z kontrahentem

Raport ESPI 25/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 24/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie w dniu 9 października 2019 roku

Raport ESPI 23/2019 – Otrzymanie od akcjonariusza wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki

Raport ESPI 22/2019 – Osiągnięcie statusu umowy znaczącej

Raport ESPI 21/2019 – Osiągnięcie statusu umowy znaczącej

Raport ESPI 20/2019 – Osiągnięcie statusu umowy znaczącej

Raport ESPI 19/2019 – Osiągnięcie statusu umowy znaczącej

Raport ESPI 18/2019 – Osiągnięcie statusu umowy znaczącej

Raport ESPI 17/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport ESPI 16/2019 – Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej

Raport ESPI 15/2019 – Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych płytek elektronicznych

Raport ESPI 14/2019 – Osiągnięcie statusu umowy znaczącej

Raport ESPI 13/2019 – Podjęcie decyzji w sprawie odpisów aktualizujących wartość aktywów

Raport ESPI 12/2019 – Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu żużytych katalizatorów samochodowych

Raport ESPI 11/2019 – Zakończenie procesu rejestracji i opłacenia kapitału zakładowego w spółce PT Prime Recycling Indonesia z siedzibą w Jakarcie

Raport ESPI 10/2019 – Nabycie udziałów w podmiocie Elemental EMEA Global Trade Center DMCC z siedzibą w Dubaju

Raport ESPI 9/2019 – Osiągnięcie statusu umowy znaczącej

Raport ESPI 8/2019 – Osiągnięcie statusu umowy znaczącej

Raport ESPI 7/2019 – Informacja o szacunkowych przychodach Grupy Kapitałowej Emitenta w 2018 roku

Raport ESPI 6/2019 – Korekta raportu ESPI nr 19/2018 – Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Prime Minerals S.A.

Raport ESPI 5/2019 – Zamiar rozpoczęcia działalności związanej z obrotem odpadami

Raport ESPI 4/2019 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej – Korekta numeracji raportu ESPI nr 27/2018

Raport ESPI 3/2019 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – Korekta numeracji raportu ESPI nr 26/2018

Raport ESPI 2/2019 – Otrzymanie od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – Korekta numeracji raportu ESPI nr 25/2018

Raport ESPI 1/2019 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR – Korekta numeracji raportu ESPI nr 24/2018


2018

Raport ESPI 27/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 26/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 25/2018 – Otrzymanie od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 24/2018 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 23/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 22/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 21/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 20/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 19/2018 – Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Prime Minerals S.A.

Raport ESPI 18/2018 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 17/2018 – Otrzymanie od podmiotu powiązanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 16/2018 – Otrzymanie od podmiotu powiązanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 15/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 14/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 13/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 11/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 10/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 9/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 8/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 7/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 6/2018 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport ESPI 5/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018r.

Raport ESPI 3/2018 – Korekta raportu ESPI nr 2/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 2/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 1/2018 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR


2017

Raport ESPI 45/2017 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust 1 MAR

Raport ESPI 44/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 43/2017 – Określenie wielkości zasobów rudy niklu na części obszaru koncesyjnego

Raport ESPI 42/2017 – Otrzymanie zawiadomień w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 41/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 40/2017 – Zawarcie umów w przedmiocie nabycia udziałów w PT. Kapur Prima Perkasa

Raport ESPI 39/2017 – Informacje o przychodach w grupie kapitałowej Emitenta

Raport ESPI 37/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ  Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Raport ESPI 36/2017 – Rozpoczęcie  negocjacji z PT.Ekasa Yad Resources – spółką zależną od koncernu Tsingshan Holding Group Co., Ltd.

Raport ESPI 33/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał.

Raport ESPI  29/2017-lista akcjonariuszy posiadających 5 % liczby głosów

Raport ESPI 28/2017-Otrzymanie zawiadomienia w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 27/2017- Otrzymanie zawiadomienia w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI  26/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie artykułu 69  ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 24/2017- Nabycie udziałów przez spółkę zależną

Raport ESPI 23/2017- Nabycie udziałów w spółce zależnej

Raport ESPI 22/2017- Rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie podmiotu zajmującego się międzynarodowym obrotem surowcami i metalami

Raport ESPI 21/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 19/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 18/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 17/2017 – Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na sprzedaż wapienia

Raport ESPI 16/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A.

Raport ESPI 15/2017 – Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego dotyczącego współpracy  w zakresie nabywania wapienia

Raport ESPI 14/2017 – Zawarcie umowy na wydobycie wapienia przez spółkę zależną od Emitenta

Raport ESPI 13/2017 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A.  notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 12/2017 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A.  notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR  

Raport ESPI 11/2017 – Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze  w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 10/2017 – Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze  w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR 

Raport ESPI 9/2017 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 8/2017 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A.  notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR 

Raport ESPI 7/2017 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A.  notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR 

Raport ESPI 6/2017 – Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze  w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR 

Raport ESPI 5/2017 – Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze  w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 4/2017 – Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze  w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 3/2017 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 2/2017 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 1/2017 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 


2016

Raport ESPI 19/2016 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 18/2016 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI 17/2016 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR 

Raport ESPI 16/2016 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 15/2016 – Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 14/2016 – Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Prime Minerals S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 13/2016 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 12/2016 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2016 

Raport ESPI 11/2016 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

Raport ESPI 10/2016 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G na rynku NewConnect

Raport ESPI 9/2016 – Podpisanie umowy na budowę elementów infrastruktury kopalni rudy niklu w Indonezji 

Raport ESPI 8/2016 – Rozpoczęcie negocjacji dotyczących wybudowania elementów infrastruktury kopalni rudy niklu w Indonezji

Raport ESPI 7/2016 – Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 5/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 4/2016 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 3/2016 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 2/2016 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 1/2016 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki


2015

Raport ESPI 41/2015 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 40/2015 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 39/2015 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 38/2015 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 37/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Minerals S.A. w dniu 23.06.2015r.

Raport ESPI 35/2015 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 34/2015 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 33/2015 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 30/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przekroczenie poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 29/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 28/2015 – Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przekroczenie poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 27/2015 – Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2015 z dnia 5 maja 2015r.

Raport ESPI 26/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału(pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym

Raport ESPI 25/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Raport ESPI 24/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prime Minerals S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 r.

Raport ESPI 22/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

 

Raport ESPI 21/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 20/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 19/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz przekroczenie (pośrednio) powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 18/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 17/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 16/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 15/2015 – Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 14/2015 – Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz przekroczenie (pośrednio) poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 13/2015 – Korekta zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 12/2015 – Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz przekroczenie (pośrednio) powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 11/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 10/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 9/2015 – Korekta raportu bieżącego ESPI nr 8/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

Raport ESPI 8/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 7/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 6/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 5/2015 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 4/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 3/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 2/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 1/2015 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie


2014

Raport ESPI 47/2014 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 46/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 45/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 44/2014 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 43/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Certus Capital S.A. zwołanym na dzień 12 listopada 2014 r. oraz zakończonym w dniu 3 grudnia 2014 r. (po ogłoszeniu przerwy)

Raport ESPI 42/2014 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 41/2014 – Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 40/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 39/2014 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 37/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 36/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 35/2014 – Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport ESPI 34/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 33/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 32/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 31/2014 – Certus Capital S.A. lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 roku
Raport ESPI 29/2014 – Certus Capital S.A. lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ w dniu 11 czerwca 2014 roku.
Raport ESPI 27/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 15% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 26/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 25/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 24/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście (pośrednio) poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 23/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – osiągnięcie 25% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 22/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 33 1/3 % udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 21/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (pośrednio) powyżej 33 1/3 % udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 20/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 20% udziału ogólnej liczby głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 19/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście (pośrednio) poniżej 20% udziału ogólnej liczby głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 18/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 17/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 16/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 15/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 14/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej progu 50% w ogólnej liczbie głosów na WZ

Raport ESPI 13/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (pośrednio) powyżej progu 50% w ogólnej liczbie głosów na WZ

Raport ESPI 12/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście (bezpośrednio) poniżej progu 5% oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na WZ

Raport ESPI 11/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 10/2014 – Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 9/2014 – Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 8/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 7/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 6/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 5/2014 – Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 4/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 3/2014 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 2/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Certus Capital S.A. w dniu 20 stycznia 2014 r


2013

Raport ESPI 10/2013 – Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

 
Raport ESPI 9/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał

Raport ESPI 8/2013 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 7/2013 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 6/2013 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 5/2013 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 4/2013 – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport ESPI 3/2013 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 20% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 2/2013 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółk

Raport ESPI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI