Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

  • 14 luty 2017 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
  • 15 maj 2017 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
  • 31 maj 2017 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
  • 11 sierpień 2017 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
  • 14 listopad 2017 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.