Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

  • 14 luty 2019 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
  • 15 maj 2019 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
  • 31 maj 2019 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
  • 14 sierpień 2019 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
  • 14 listopad 2019 r. – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.