Rudy niklu

Na podstawie posiadanych danych szacunkowe zasoby rudy niklu na koncesji Morowali wynoszą kilkadziesiąt mln ton. Celem spółki jest systematyczne badanie i udostępnianie zasobów. W chwili obecnej spółka dysponuje szczegółowymi danymi z obszaru 164 hektarów, czyli około 7.6% całej koncesji. Do czerwca 2016 r., na obszarze 164 hektarów, wykonano ponad 260 wierceń o łącznej długości ponad 3200 metrów. Pierwotnie założona siatka wierceń wynosiła 100m a następnie 50m. Łączna ilość wykonanych pomiarów laboratoryjnych, na stan z czerwca 2016r., wynosi ponad 3200. Część zasobów wykazuje bardzo wysoką jakość (>1.9% Ni) stanowiąc produkt premium. Wielkość zasobów dla około 7% obszaru koncesji obliczona jest na kilka milionów ton. Ilość zgromadzonych danych pozwala na dokładne zaprojektowanie kopalni.

Wapień

Północna część koncesji pokryta jest częściowo skałami węglanowymi. Spółka zauważa wysoki potencjał możliwości występowania bogatych złóż wapieni. Surowiec ten może być z powodzeniem wykorzystywany do produkcji cementu lub jako kruszywo drogowe. Wysoka zawartość wapnia pozwala na stosowanie tego materiału w piecach hutniczych, w tym w procesie przetapiania rud niklowych. W wyniku wstępnych badań geologicznych zasoby wapienia szacowane są na kilkadziesiąt milionów ton. Spółka prowadzi prace mające na celu udokumentowanie oraz udostępnienie tych zasobów.