30 kwietnia 2010r. została wydana koncesja eksploracyjna na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż laterytowych rud niklu dla spółki PT Bintang Sinar Perkasa. Koncesję wydał Naczelnik Regencji Morowali (Bupati Morowali). Koncesja eksploracyjna obejmowała powierzchnię 2163 ha położonych w dystrykcie Bungku Selatan w okolicach wiosek Lamontoli i Lalemo. Koncesję eksploracyjną wydano na okres 8 lat.

W roku 2013 spółka PT Bintang Sinar Perkasa rozpoczęła prace nad przygotowaniem kompletu dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia środowiskowego na działalność wydobywczą oraz studium wykonalności projektu budowy kopalni rudy niklu.

W latach 2010-2014 wykonano wszystkie wymagane prawem prace oraz złożono stosowne raporty do instytucji nadzorujących działalność wydobywczą w Indonezji.

Prace w roku 2015 skupiały się na sfinalizowaniu procedur pozyskania koncesji produkcyjnej-IUP OP.

Dnia 16 lutego 2016r. Gubernator Sulawesi Centralnego, Pan Longki Djanggola, wydał decyzję nr. 540/114/ DISESDM-G.ST/2016 w sprawie przekształcenia posiadanego przez BSP pozwolenia na prace eksploracyjne na zezwolenie na prowadzenie prac wydobywczych. Pozwolenie dotyczy wydobywania rudy niklu.

Decyzja obejmuje obszar o powierzchni 1.867,7 Ha (zmniejszona z 2163Ha).  Pozwolenie zostało wydane na okres 20 (dwadzieścia) lat, licząc od daty 16 Stycznia 2016, tj. do 16 Stycznia 2036 z następującym podziałem:

  1. Prace konstrukcyjno – przygotowawcze 1 (jeden) rok; oraz
  2. Działalność produkcyjna 19 (dziewiętnaście) lat.

W związku ze zobowiązaniami koncesyjnymi spółka przedkłada

stosowne raporty do wskazanych w umowie koncesyjnej organów administracyjnych.