Do końca I kwartału 2017 roku zrealizowano olbrzymią większość prac wchodzących w skład pierwszego etapu inwestycji, w szczególności:

– utworzenie przystani dla barek

– przygotowanie 2 obszarów magazynowania urobku, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystani

– budowa drogi o długości ok 5,6 km

 

Zakończenie drugiego etapu prac, w skład którego wchodzą:

– budowa drogi o długości ok 1,9 km

– wycinka drzew oraz przygotowanie terenu pod roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem odkrywki

planowane jest na drugą połowę 2017 roku.

Rozpoczęcie eksploatacji złoża rudy niklu planowane jest na drugą połowę 2017 roku.