Projekt Morowali

Opis projektu

Projekt Morowali polega na uruchomieniu kopalni odkrywkowej rudy niklu na wyspie Sulawesi (dawniej zwanej Celebes) w Indonezji.

W ramach projektu aktualnie realizowane są prace konstrukcyjne, tj. budowa ciągów komunikacyjnych, przystani dla barek i statków, obszarów do składowania rudy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po wykonaniu prac konstrukcyjnych nastąpi udostępnienie złoża, czyli wycinka drzew oraz usunięcie zalegającego nadkładu. Realizacja projektu opierać się ma na wydobywaniu rudy koparkami typu PC-300 i PC-200 oraz transport 15 tonowymi wodzidłami kołowymi do miejsca załadunku na barki lub statki.

W części obszaru koncesji występują skały wapienne wykazujące wysoką zawartość CaO. Spółka prowadzi prace mające na celu udokumentowanie tych złóż, ich udostępnienie oraz sprzedaż wapieni na rynek lokalny.

Rozpoczęcie produkcji rudy niklu planowane jest na drugą połowę 2017 roku.

W dalszej perspektywie możliwa jest inwestycja w instalacje do przetwarzania rudy niklu do postaci ferroniklu (stopu niklu z żelazem) a także instalacji do kruszenia wapienia.

Na potrzeby realizacji projektu spółka, poza specjalistami, zatrudnia pracowników z pobliskich ośrodków miejskich jak i ludność lokalną.

Naszym priorytetem jest aktywne utrzymywanie ciągłych i pozytywnych relacji ze społecznością lokalną a także z władzami lokalnymi i regionalnymi. Przedstawiciele spółki systematycznie dbają dobry wizerunek PT. BSP.