Paweł Lis – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja stratygraficzno-poszukiwawcza). Stypendysta UW oraz fundacji American Association of Petroleum Geologists (AAPG).

W roku 2005 rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym na stanowisku specjalisty, w 2006 r. rozpoczął pracę naukową. W latach 2007-2012 ukończył studia, kursy i szkolenia w Polsce, USA, Norwegii, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, udoskonalając narzędzia potrzebne do poszukiwań, szacowania zasobów oraz eksploatacji złóż kopalin. Od 2009 roku był związany głównie z projektami węglowodorowymi, realizował projekty dla kilkunastu podmiotów z sektora oil&gas, w tym dla największych firm światowych. Podczas kariery naukowej współpracował z jednostkami naukowo-badawczymi, w tym z amerykańską służbą geologiczną (USGS), Uniwersytetem Texas at Austin, Instytutem Geologii i Geochemii Ukraińskiej Akademii Nauk, Polską Akademią Nauk, Akademią Górniczo-Hutniczą. W latach 2009-2012 realizował oraz koordynował projekt dotyczący węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych dla firmy ExxonMobil.W roku 2013 świadczył usługi eksperckie w Ministerstwie Środowiska. W latach 2012-2014, jako country manager, kierował w Polsce działaniami spółki Polski Potas zdobywając koncesję na rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowych. W latach 2011-2015 pełnił funkcje przewodniczącego sesji naukowych/eksperta/członka komitetu naukowego na kilkudziesięciu konferencjach polskich oraz międzynarodowych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz opracowań komercyjnych. W latach 2006-2015 wygłosił kilkadziesiąt referatów dotyczących różnych aspektów projektów górniczych.

Od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą koordynując i współrealizując projekty z zakresu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin.

 

Marcin Kozak – Członek Zarządu

Pan Marcin Kozak ukończył w 2003 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończył także kurs rosyjskiego języka biznesowego w Instytucie im. Puszkina w Moskwie oraz roczne podyplomowe studia „Prawo dla Managerów w praktyce” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W swojej karierze zawodowej pracował w firmach z branży motoryzacyjnej, finansowej oraz przemysłu narzędziowego i recyclingu jako pracownik działu sprzedaży, kierownik działu eksportu oraz dyrektor regionalny na kraje byłego Związku Radzieckiego. W latach 2009-2013 sprawował funkcję prezesa zarządu w spółce SYNTOM S.A., a od stycznia 2014 piastuje w niej funkcję prokurenta. Spółka ta jest liderem na polskim rynku hurtowego obrotu odpadami metali nieżelaznych. W okresie od listopada 2011 do stycznia 2013 roku sprawował także funkcję prezesa zarządu spółki Tesla Recycling S.A., jednej z wiodących na rynku spółek z branży recyclingu płytek drukowanych oraz metali nieżelaznych.