W skład Rady Nadzorczej Prime Minerals S.A. wchodzą następujące osoby:

 • Pan Paweł Jarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Jarosław Michalik – Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Marek Piosik – Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Krzysztof Majcher – Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Rafał Szalc – Członek Rady Nadzorczej

 

Paweł Jarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Jarski jest absolwentem  Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Informatyka w Zarządzaniu oraz  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest również stypendystą Helsinki School of Economics (Finlandia) i Jonkoping Business School (Szwecja) na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

W latach 2001-2003 Paweł Jarski prowadził własną działalność gospodarcza polegającą na obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, pracując jednocześnie jako project manager w kilku przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym.

W latach 2004-2010, jako współwłaściciel i prezes zarządu, kierował spółką SYNERGIS Sp. z o.o, która w trecim roku działalności na rynku krajowym, osiągnęła wiodącą pozycję na rynku zbierania i przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz liczącą pozycję na rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych. Ponadto, w latach 2008-2010, jako Prezes Zarządu, kierował spółkami SYNERGIS Electrorecycling S.A. oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., do chwili sprzedaży tych spółek inwestorowi branżowemu. W roku 2010, po sprzedaży kolejnemu inwestorowi branżowemu, spółki SYNERGIS Sp. z o.o., pracował jako Dyrektor Zarządzający w spółce Tesla Recycling S.A., której głównym przedmiotem działalności jest recykling układów drukowanych i obrót metalami nietypowymi. Pracę w firmie Tesla Recycling S.A. sprawował do marca roku 2011, kiedy to objął stanowisko prezesa zarządu w spółce Elemental Holding S.A. (spółka Elemental Holding S.A. jest obecnie właścicielem spółki Tesla Recycling S.A.)

W roku 2011, kierując zarządem spółki Elemental Holding S.A. dokonał przejęcia firmy SYNTOM S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, tworząc tym samym jeden z największych podmiotów zajmujących się handlem i recyklingiem metali nieżelaznych na terytorium Polski. W 2012 r. wprowadził z sukcesem spółkę Elemental Holding na rynek New Connect – w roku 2013 notowania spółki zostały przeniesione na rynek główny GPW. Ze środków pozyskanych z emisji sfinansował przejęcie firmy Terra Recycling S.A. – lidera w przetwórstwie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynku polskim.

W latach 2014 – 2016, kierując Zarządem spółki Elemental Holding S.A., dokonał akwizycji spółek:

 • zagranicznych:
  • EMP Lithuania (51%),
  • Metal Holding Slovakia (67%),
  • Evciler Turkey (51%),
  • Kat Metal Finland (51%)
  • All Waste Trading UK (51%)
 • oraz polskiej – PGMG (51%)

​zmieniając Elemental Holding S.A. w jeden z wiodących podmiotów na rynku recyklingu metali i elektroniki w Europie.

W 2015 roku został laureatem nagrody Gazety Parkiet dla dziesięciu najlepszych młodych menadżerów spółek notowanych na GPW (Młode Wilki Giełdy). Również w tym samym roku, w kolejnej edycji rankingu prezesów spółek z grupy WIG80 miesięcznika Business Harvard Review, zajął 7 miejsce.

Paweł Jarski jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej spółki UAB EMP Recycling

17 grudnia 2016 r. został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Triathlonu.

7 lutego 2017 r. został członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego z listy polskich związków sportowych dyscyplin olimpijskich.

Jarosław Michalik  Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w dziale audytu i doradztwa gospodarczego firmy Arthur Andersen, gdzie obsługiwał podmioty z sektora bankowego oraz fundusze inwestycyjne. W 2002 roku podjął pracę w Grupie Softbank S.A. na stanowisku kontrolera finansowego. W 2006 roku objął funkcję Kierownika Działu Kontrolingu oraz Nadzoru Właścicielskiego w Grupie SPIN S.A. odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. Następnie, w 2008 roku został szefem działu finansów w spółce LitPol Link, odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia energetycznego między Polska a Litwą. Od lutego 2009 do października 2011 roku roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Techgen sp. Z.o.o. (2010 rok). Począwszy od listopada 2011 roku do września 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Elemental Holding S.A.

Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek:

 • Telepin S.A.
 • Mediatel S.A.
 • Tesla Recykling S.A.
 • IndygoTechminerals S.A.
 • Syntom S.A.
 • Appsinth Sp. z o.o.

Obecnie jest również członkiem Rady Nadzorczej Point Pack S.A. .

Marek Piosik – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Piosik jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu (2003-2008) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym (2004-2010). Ukończył również studia podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro (2011) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2011) oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektem i negocjacji.

Karierę zawodową powiązał z branżą IT, logistyczną oraz biznesu elektronicznego. Zagraniczne doświadczenie zdobywał w obszarze logistyki pracując w BMW AG oraz Gate Gourmet GmbH. W obszarze IT wdrażał jako konsultant system ERP Microsoft Dynamics – InCaDeA w branży motoryzacyjnej w It.Integro Sp. z o.o. będącej złotym partnerem Microsoft. W 2009 związał się z Grupą Eurocash S.A. gdzie jako project manager realizował wiele projektów w różnych spółkach grupy w obszarze logistyki, IT (SAP) oraz CRM. Od 2011 roku jest inwestorem i jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce PointPack.pl S.A., specjalizującej się w projektowaniu innowacji procesowych integrujących partnerów z branży internetowej, handlowej i kurierskiej – działających w sektorach kooperencyjnych oraz wdrażającej jako operator pocztowy nową usługę dodatkową w ogólnopolskich sieciach handlowych. Od 2013 Pan Marek Piosik jest członkiem rady nadzorczej Grawiton S.A.

Krzysztof Majcher – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu, od początku kariery zawodowej związany z PKP Energetyka Zakład Mazowiecki. Od 2000 roku na stanowisku kierowniczym. Odpowiedzialny za nadzór i przebudowy sieci trakcyjnych na liniach kolejowych, przebudowy linii wysokiego napięcia oraz wymianę konstrukcji tramwajów warszawskich.

Na chwilę obecną nie występują żadne powiązania pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poza wymienionymi powyżej.

Rafał Szalc – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również pięcioletnie studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Finanse i Bankowość. Od 2010 roku radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Listę Radców Prawnych w Warszawie.

Zawodowo pracuje od 2002 roku. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zatrudniony był m. in. w Polskich Liniach Lotniczych S.A. oraz renomowanej kancelarii prawnej. Od czerwca 2010 roku Rafał Szalc prowadzi działalność prawniczą w ramach własnej kancelarii, w tym od czerwca 2011 roku jest partnerem zarządzającym kancelarii prawnej GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp. k.

Od początku kariery zawodowej Rafał Szalc specjalizuje się m. in. w obsłudze transakcji kapitałowych, doradztwie w sprawach korporacyjnych oraz obrotu papierami wartościowymi.