W skład Rady Nadzorczej Prime Minerals S.A. wchodzą następujące osoby:

 • Pan Paweł Jarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Krzysztof Szymański – Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Marek Piosik – Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Krzysztof Majcher – Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Rafał Szalc – Członek Rady Nadzorczej

 

Paweł Jarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Jarski jest absolwentem  Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Informatyka w Zarządzaniu oraz  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest również stypendystą Helsinki School of Economics (Finlandia) i Jonkoping Business School (Szwecja) na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

W latach 2001-2003 Paweł Jarski prowadził własną działalność gospodarcza polegającą na obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, pracując jednocześnie jako project manager w kilku przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym.

W latach 2004-2010, jako współwłaściciel i prezes zarządu, kierował spółką SYNERGIS Sp. z o.o, która w trecim roku działalności na rynku krajowym, osiągnęła wiodącą pozycję na rynku zbierania i przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz liczącą pozycję na rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych. Ponadto, w latach 2008-2010, jako Prezes Zarządu, kierował spółkami SYNERGIS Electrorecycling S.A. oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., do chwili sprzedaży tych spółek inwestorowi branżowemu. W roku 2010, po sprzedaży kolejnemu inwestorowi branżowemu, spółki SYNERGIS Sp. z o.o., pracował jako Dyrektor Zarządzający w spółce Tesla Recycling S.A., której głównym przedmiotem działalności jest recykling układów drukowanych i obrót metalami nietypowymi. Pracę w firmie Tesla Recycling S.A. sprawował do marca roku 2011, kiedy to objął stanowisko prezesa zarządu w spółce Elemental Holding S.A. (spółka Elemental Holding S.A. jest obecnie właścicielem spółki Tesla Recycling S.A.)

W roku 2011, kierując zarządem spółki Elemental Holding S.A. dokonał przejęcia firmy SYNTOM S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, tworząc tym samym jeden z największych podmiotów zajmujących się handlem i recyklingiem metali nieżelaznych na terytorium Polski. W 2012 r. wprowadził z sukcesem spółkę Elemental Holding na rynek New Connect – w roku 2013 notowania spółki zostały przeniesione na rynek główny GPW. Ze środków pozyskanych z emisji sfinansował przejęcie firmy Terra Recycling S.A. – lidera w przetwórstwie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynku polskim.

W latach 2014 – 2016, kierując Zarządem spółki Elemental Holding S.A., dokonał akwizycji spółek:

 • zagranicznych:
  • EMP Lithuania (51%),
  • Metal Holding Slovakia (67%),
  • Evciler Turkey (51%),
  • Kat Metal Finland (51%)
  • All Waste Trading UK (51%)
 • oraz polskiej – PGMG (51%)

​zmieniając Elemental Holding S.A. w jeden z wiodących podmiotów na rynku recyklingu metali i elektroniki w Europie.

W 2015 roku został laureatem nagrody Gazety Parkiet dla dziesięciu najlepszych młodych menadżerów spółek notowanych na GPW (Młode Wilki Giełdy). Również w tym samym roku, w kolejnej edycji rankingu prezesów spółek z grupy WIG80 miesięcznika Business Harvard Review, zajął 7 miejsce.

Paweł Jarski jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej spółki UAB EMP Recycling

17 grudnia 2016 r. został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Triathlonu.

7 lutego 2017 r. został członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego z listy polskich związków sportowych dyscyplin olimpijskich.

Krzysztof Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Szymański jest absolwentem Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Administracji Państwowej i Służb Zagranicznych w PWSBiA w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Public Relations przy Polskiej Akademii Nauk i Wydziale Dziennikarstwa UW. Od 18 lat zajmuje się komunikacją społeczną, specjalizując się w zarządzaniu konfliktem społecznym oraz mediacjami. Autor i koordynator wdrożeń procedur oraz zasad komunikacji wewnętrznej i komunikacji kryzysowej, a także procedur w zakresie zarządzania marką organizacji zarówno wobec otoczenia społecznego jak i medialnego.

W latach 2002-2006 był członkiem Kolegium Zarządu P.P. „Porty Lotnicze”, kierując Biurem Public Relations odpowiedzialnym za zarządzanie wizerunkiem podmiotów wchodzących w skład PPL, w tym Lotniska Chopina w Warszawie oraz Agencji Ruchu Lotniczego. Od 2006 roku doradza przedsiębiorstwom, których działalność znaczącą wpływa na środowisko (inwestycje liniowe, zakłady przetwarzania, etc.) w zakresie zarządzania ich wizerunkiem oraz komunikacją ze społecznościami lokalnymi. W latach 2012 – 2014 roku koordynował proces komunikacyjny debiutu Elemental Holding na rynku New Connect a następnie emisji pierwszej oferty publicznej spółki w ramach przejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle, w roku 2010 wrócił do struktur PPL jako główny specjalista ds. komunikacji kryzysowej, skąd w roku 2014 przeszedł na Politechnikę Warszawską, na stanowisko rzecznika prasowego. Od 2015 związany z Agencją Promocji Inwestycji jako rzecznik prasowy, główny specjalista ds. komunikacji społecznej oraz mediator społeczny.

Członek Rady Nadzorczej Elemental Holding w latach 2015 – 2019 r. W roku 2019 ponownie został wybrany członkiem Rady Nadzorczej tejże spółki.

Marek Piosik – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Piosik jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu (2003-2008) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym (2004-2010). Ukończył również studia podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro (2011) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2011) oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektem i negocjacji.

Karierę zawodową powiązał z branżą IT, logistyczną oraz biznesu elektronicznego. Zagraniczne doświadczenie zdobywał w obszarze logistyki pracując w BMW AG oraz Gate Gourmet GmbH. W obszarze IT wdrażał jako konsultant system ERP Microsoft Dynamics – InCaDeA w branży motoryzacyjnej w It.Integro Sp. z o.o. będącej złotym partnerem Microsoft. W 2009 związał się z Grupą Eurocash S.A. gdzie jako project manager realizował wiele projektów w różnych spółkach grupy w obszarze logistyki, IT (SAP) oraz CRM. Od 2011 roku jest inwestorem i jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce PointPack.pl S.A., specjalizującej się w projektowaniu innowacji procesowych integrujących partnerów z branży internetowej, handlowej i kurierskiej – działających w sektorach kooperencyjnych oraz wdrażającej jako operator pocztowy nową usługę dodatkową w ogólnopolskich sieciach handlowych. Od 2013 Pan Marek Piosik jest członkiem rady nadzorczej Grawiton S.A.

Krzysztof Majcher – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu, od początku kariery zawodowej związany z PKP Energetyka Zakład Mazowiecki. Od 2000 roku na stanowisku kierowniczym. Odpowiedzialny za nadzór i przebudowy sieci trakcyjnych na liniach kolejowych, przebudowy linii wysokiego napięcia oraz wymianę konstrukcji tramwajów warszawskich.

Na chwilę obecną nie występują żadne powiązania pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poza wymienionymi powyżej.

Rafał Szalc – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również pięcioletnie studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Finanse i Bankowość. Od 2010 roku radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Listę Radców Prawnych w Warszawie.

Zawodowo pracuje od 2002 roku. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zatrudniony był m. in. w Polskich Liniach Lotniczych S.A. oraz renomowanej kancelarii prawnej. Od czerwca 2010 roku Rafał Szalc prowadzi działalność prawniczą w ramach własnej kancelarii, w tym od czerwca 2011 roku jest partnerem zarządzającym kancelarii prawnej GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp. k.

Od początku kariery zawodowej Rafał Szalc specjalizuje się m. in. w obsłudze transakcji kapitałowych, doradztwie w sprawach korporacyjnych oraz obrotu papierami wartościowymi.