Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent