Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

*wraz z podmiotami zależnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent