Strategicznym celem spółki Prime Minerals S.A. jest budowanie grupy kapitałowej zarządzającej aktywami w obszarze wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych.

HER_0079-2

Swoją strategię spółka zamierza realizować poprzez:

  1. Wyszukiwanie atrakcyjnych koncesji na eksplorację złóż
  2. Wykonywanie kompleksowych badań zasobów tych koncesji oraz opracowywanie studium wykonalności
  3. Akwizycje podmiotów dysponujących wartościowymi koncesjami
  4. Prowadzenie projektów wydobywczych wskazujących na największy potencjał
  5. Budowę zakładów przetwarzania surowców mineralnych

Kluczowymi zasadami, którymi będzie kierowała się spółka aby z sukcesem realizować wyznaczoną strategię są:

  1. Współpraca z lokalnymi podmiotami w celu minimalizacji ryzyka
  2. Realizacja projektów z poparciem lokalnych środowisk mających lub mogących mieć wpływ na projekt
  3. Prowadzenie projektów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem lokalnych przepisów prawa oraz zwyczajów
  4. Tworzenie platformy do współpracy z nowymi partnerami biznesowymi
  5. Zarządzanie projektami w oparciu o doświadczoną kadrę managerską