• HER_9599
  • HER_9560
  • DCIM100MEDIADJI_0184.JPG

Podstawowe informacje o firmie Prime Minerals S.A.

Prime Minerals S.A. jest firmą inwestującą w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych. W chwili obecnej poprzez podmioty zależne spółka realizuje projekt budowy kopalni odkrywkowej rudy niklu oraz kruszywa wapiennego w Indonezji.

Od listopada 2013 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.